Telefon
do rejestracji
85 733 93 50
O historii soczewek, wodzie i (prawie) doskonałej soczewce Biofinity

O soczewkach słów kilka 🙂

W dziedzinie soczewek kontaktowych odbywa się nieustanny rozwój. Wprowadzane są nowe materiały, nowe metody obróbki powierzchni soczewek i wykończenia krawędzi. W soczewkach z lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku – hydrożelowych, nazwanych później soczewkami I generacji – transport tlenu przez soczewkę odbywa się poprzez wodę, zawartą w strukturze soczewki (50-70%). Im wyższa zawartość wody w soczewce, tym lepsza tlenoprzepuszczalność i tym więcej życiodajnego tlenu dociera do rogówki. Oko “oddycha”. Soczewki I generacji osiągały tlenoprzepuszczalność (Dk/t) w granicach 25. Pod koniec ubiegłego stulecia dzięki wprowadzeniu metod modyfikacji powierzchni soczewek przy użyciu plazmy oraz wbudowaniu substancji nawilżających w strukturę soczewek nastąpił powrót do “zapomnianych” od lat 60-tych ubiegłego XX wieku materiałów silikonowych. Powstały soczewki silikonowo-hydrożelowe, tzw. soczewki II generacji. Cechują się one znakomitą tlenoprzepuszczalnością (Dk/t 130-175), ale… małą zawartością wody (24-38%). Tlenoprzepuszczalność jest ogromnie ważną cechą, szczególnie w perspektywie wielu lat użytkowania soczewek, ale moim skromnym zdaniem niska zawartość wody powoduje szybsze wyczerpanie możliwości regeneracyjnych powierzchni oczu. Pojawia się tzw. zespół zmęczenia soczewkami kontaktowymi. W znacznej mierze wiąże się również z kształtem krawędzi soczewki i sposobem jej “kotwiczenia” na oku oraz modułem sztywności soczewki – o tym napiszę innym razem. Występowanie zespołu zmęczenia soczewkami obserwuję częściej u Pacjentów noszących soczewki silikonowe, niż u Pacjentów noszących soczewki o wysokiej zawartości wody. Czyżby woda była najbardziej przyjaznym środowiskiem człowieka? Wydaje się, że tak 🙂

Soczewka Biofinity wyłamuje się ze schematu soczewek II generacji, w których zwiększona przepuszczalność materiału dla tlenu (Dk/t) wiąże się ze zmniejszeniem zawartości wody w soczewce. Zawiera ona 48% wody przy zachowaniu Dk/t 160. W moim subiektywnym odczuciu im wyższa zawartość wody w soczewce, tym w dłuższej, wieloletniej perspektywie zdrowiej dla oka. Soczewka Biofinity łączy obie cechy: wysoką zawartość wody i wysokie Dk/t. Dodatkowo producent soczewki Biofinity, firma Cooper Vision, zastosowała w tej soczewce unikalną technologię Aquaform. Sprawia ona, że soczewka Biofinity jest naturalnie hydrofilna, zatrzymując wodę i minimalizując odwodnienie.

W mojej praktyce soczewka Biofinity jest soczewką z wyboru u dorosłych Pacjentów preferujących użytkowanie soczewek w trybie dziennym. Rekomenduję ją Pacjentom noszącym soczewki po wiele godzin dziennie, z uwagi na jej wysoką przepuszczalność dla tlenu, dużą zawartość wody oraz naturalną hydrofilność. Nie stosuję tej soczewki u Pacjentów poniżej 14 roku życia, u których zalecam soczewki o częstszym trybie wymiany: jednodniowym lub 2-tygodniowym oraz u Pacjentów pracujących w pomieszczeniach o dużym zapyleniu, u których preferuję soczewki jednodniowe. Ale co, jak i dlaczego w temacie soczewek jednodniowych – o tym c.d.n.

 

Powyższa publikacja nie określa jedynego właściwego postępowania, a jest jedynie wyrazem poglądów Gabinet Okulistyczny Optimex Radosław Żywalewski. Informacje zawarte w poniższej publikacji nie zwalniają od przeprowadzenia badania okulistycznego i stosowania się do zaleceń lekarza wykonującego badanie. Nie zaleca się dopasowywania jakichkolwiek soczewek bez kontroli specjalisty. Samodzielne pierwszorazowe dopasowywanie soczewek lub zmiana modelu soczewek bez kontroli okulisty może doprowadzić do ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia wzroku. Gabinet Okulistyczny Optimex Radosław Żywalewski ani Radosław Żywalewski nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody, które mogłyby być w jakikolwiek sposób związane z materiałem zawartym w tej publikacji, a w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wzroku, do których mogło dojść po aplikacji soczewek po zapoznaniu się z treścią powyższego artykułu.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelka dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez pisemnej zgody Gabinet Okulistyczny Optimex Radosław Żywalewski zabronione. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów zawartych w publikacji należy kierować do Gabinetu Okulistycznego Optimex Radosław Żywalewski.

Umów się na wizytę ze specjalistą 85 733 93 50