Telefon
do rejestracji
85 733 93 50
Zaćma – kwalifikacja do zabiegów operacyjnych

Operować czy nie?

Podstawowym kryterium kwalifikacji do operacji zaćmy jest szansa na poprawę widzenia oka, znacznie przewyższająca ewentualne powikłania. Wybór najwłaściwszego postępowania zależy od stanu oka, ryzyka powikłań związanych z zabiegiem oraz od oczekiwań Pacjenta.

Kiedy nie należy odwlekać operacji zaćmy? Niekiedy dochodzi do bardzo szybkiego mętnienia soczewki i rozwoju zaćmy dojrzałej, w przypadku której odraczanie zabiegu operacyjnego może doprowadzić do rozwoju jaskry wtórnej, stanu zapalnego w oku lub przemieszczenia soczewki. Może to skutkować wysokim ryzykiem powikłań okołooperacyjnych lub grozić trwałą, nieodwracalną utratą widzenia.

Operacja zaćmy, jak każda procedura medyczna, obarczona jest ryzykiem wystąpienia powikłań. Nie będę rozpisywał się na temat powikłań stricte medycznych – zbyt obszerny to temat. Skupiając się na zagadnieniu oczekiwań Pacjenta co do poprawy komfortu życia, poruszę dwie kwestie, zakładając niepowikłany przebieg zabiegu i doskonale dobraną moc soczewki do dali. Pierwszą jest fakt, że zastąpienie soczewki własnej sztuczną soczewką powoduje u Pacjenta konieczność stosowania korekcji do bliży, co może być pewną niespodzianką dla młodych osób, dotąd nie korzystających z korekcji okularowej. Przynajmniej częściowym rozwiązaniem tego problemu mogą być soczewki multifokalne, ale tych NFZ nie refunduje… Drugą kwestią jest to, że widzenie w soczewce jest jednak inne od widzenia niż w naturalnej soczewce, dlatego przy dobrej ostrości wzroku nie należy spieszyć się z zabiegiem. Dotyczy to szczególnie osób o wysokich potrzebach wzrokowych, młodych, aktywnych zawodowo. Podejmując decyzję o zabiegu z jednej strony kieruję się chęcią poprawy komfortu życia Pacjenta, z drugiej pamiętam wiele przypadków powikłań i rozczarowanych Pacjentów.

Zdroworozsądkowo, zarówno przy kwalifikacji Pacjentów do operacji zaćmy, jak i podczas przeprowadzania zabiegu od wielu lat kieruję się generalną zasadą „lepsze jest wrogiem dobrego”.
I dlatego być może kluczowym pytaniem stawianym przy kwalifikacji do zabiegów operacyjnych nie powinno być postawione na wstępie: operować czy nie, ale… kiedy operować. 

Podsumowując, schemat postępowania przy kwalifikacji do operacji zaćmy powinien być następujący: dokładna ocena narządu wzroku (nie tylko zaćmy) i stanu ogólnego, ustalenie oczekiwań i potrzeb wzrokowych Pacjenta, oszacowanie ryzyka zabiegu i w oparciu o powyższe wspólna z Pacjentem decyzja o zabiegu lub jego odroczeniu w czasie.

 

Powyższa publikacja nie określa jedynego właściwego postępowania, a jest jedynie wyrazem poglądów Gabinet Okulistyczny Optimex Radosław Żywalewski. Informacje zawarte w poniższej publikacji nie zwalniają od przeprowadzenia badania okulistycznego i stosowania się do zaleceń lekarza wykonującego badanie. Gabinet Okulistyczny Optimex Radosław Żywalewski ani Radosław Żywalewski nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody, które mogłyby być w jakikolwiek sposób związane z materiałem zawartym w tej publikacji.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelka dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez pisemnej zgody Gabinet Okulistyczny Optimex Radosław Żywalewski zabronione. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów zawartych w publikacji należy kierować do Gabinetu Okulistycznego Optimex Radosław Żywalewski.

Umów się na wizytę ze specjalistą 85 733 93 50